ആശ്വാസ് – 2011

on 02 August 11 at 04:14 AM

 

പീച്ചി സര്‍വ്വീസ്‌സഹകരണസംഘം ആശ്വാസ് 2011 എന്നപേരില്‍ വായ്പാ കുടിശ്ശിക രഹിതപദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഈ മാസം 15 വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കും

Share This Post