സ്ത്രീ വിവാഹപ്രായം തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കമ്മിറ്റി

സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹത്തിന് മിനിമം വയസ് എത്രയെന്നത് പുന:പരിഗണിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുറക്ക്  നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും – റെഡ് ഫോര്‍ട്ടില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പാതകയുര്‍ത്തി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി – എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

നമ്മുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ വയസ് പുന:പരിഗണിക്കണപ്പെടണം. അതിനാണ് കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വയം

 തൊഴിൽ അവസരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവസരമുറപ്പാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരങ്ങളിൽ
തുല്യതയെന്നിടത്ത് രാജ്യം ശക്തിപ്പെടും. രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമേറും – മോദി കൂട്ടി ചേർത്തു.

Related Post

മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയുടെ കോലം കത്തിച്ച് ഒല്ലൂക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി

മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയുടെ കോലം കത്തിച്ച് ഒല്ലൂക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി

നിയമസഭ കയ്യാങ്കളി കേസില്‍ വിചാരണ നേരിടുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഒല്ലൂക്കര മണ്ഡലം…