സിജുവിനായി ചികിത്സാസഹായ നിധി

  ഇരു വൃക്കകളും പ്രവർത്തനരഹിതമായ വെള്ളരിങ്ങായിൽ സിജു പൗലോസ് കാരുണ്യത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.  തൃശൂർ പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരിപ്പകുന്ന് സ്വദേശിയാണ്. സിജുവിന്റെ…

on 02 August 11 at 04:14 AM   പീച്ചി സര്‍വ്വീസ്‌സഹകരണസംഘം ആശ്വാസ് 2011 എന്നപേരില്‍ വായ്പാ കുടിശ്ശിക…

പ്രത്യേക ലേഖകന്‍ തൃശൂര്‍ ജില്ലയുടെ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലയോര ഗ്രാമമാണ് പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. 141 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം…