ഗൾഫ് കുടിയേറ്റത്തിൽ കുറവ്

  ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളുള്‍പ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തില്‍ നിന്നുളള കുടിയേറ്റം അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടെ 11 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞതായി സെന്റര്‍ ഫോര്‍…