കോവിഡ് വാക്സിൻ :  മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

കോവിഡ് വാക്സിൻ : മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

 

കോവിഡു പ്രതിരോധ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ആദ്യ രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യക്കായിരിക്കുമെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയതമായി നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടതന്ത്രമാവവശ്യമാണെന്നും ഗാന്ധി – എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട്.

പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുമരുന്ന് സർവ്വർക്കും പ്രാപ്യമാക്കപ്പെടുമെന്നത് ഉറപ്പു വരുത്തു
ന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരി ക്കണം – രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്റ് ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് കോവിഡു കേസുകൾ കുത്തനെ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്വിറ്റ്.

Related Post

രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം

രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം

  കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ ഹൈന്ദവ ജനസഞ്ചയത്തെ ഹിന്ദുത്വയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയെന്ന ദൗത്യത്തിലാണ് സംഘപരിവാർ.  ഈ ദൗത്യത്തെ ചെറുക്കുവാൻ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള കോൺഗ്രസിനേയാകൂ.…