കൂട്ടാല വേലപ്പൻ നിര്യാതനായി

കൂട്ടാല വേലപ്പൻ നിര്യാതനായി

ല്പാറ (ശാന്തിനഗർ) കൂട്ടാല ഹൗസ് വേലപ്പൻ (73) നിര്യാതനായി. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖം മൂലം 2022 ജൂൺ 23ന് സ്വവസതിയിൽ രാത്രി 9.45 നായിരുന്നു മരണം. ജൂൺ 24 രാവിലെ 11ന് പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വടക്കുംപാടം ‘ആത്മാലയ’ത്തിലാണ് സംസ്കാരം.

ഭാര്യ: ചന്ദ്രിക മക്കൾ: മനോജ് കെ.വി, വിനോദ് കെ.വി. മരുമക്കൾ: രേഷ്മ, രജീഷ.

Related Post

വഴുക്കുംപാറ മേൽപ്പാലം വിള്ളൽ: കാരണക്കാർ ജനങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

വഴുക്കുംപാറ മേൽപ്പാലം വിള്ളൽ: കാരണക്കാർ ജനങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

  മണ്ണുത്തി – വടുക്കുംഞ്ചേരി ദേശീയപാത വഴുക്കുംപാറ അടിപ്പാത മേൽപ്പാലം ചെരിവില്ലാതെ നിർമ്മിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നതാണ്  വിള്ളലിന് കാരണമായതെന്നു് രാജ്യസഭയിൽ കേന്ദ്ര ഗതാഗത…