ആന്തമൻ – നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ ഇനി വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ആന്തമൻ – നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ ലോക വിനോദ സഞ്ചാര ഭൂപടത്തിലെന്ന് പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ചെന്നൈ – പോർട്ട്…