2020 ആഗസ്ത് 05 കളങ്കിത ദിനം

  കെ.കെ ശ്രീനിവാസന്‍    ഇന്ന് 2020 ആഗസ്ത് അഞ്ചിന് ട്രസ്റ്റിന്റെ മുന്‍കയ്യില്‍ മസ്ജിദ് സ്ഥിതിചെ യ്തിരുന്നിടത്ത് രാമക്ഷേത്ര തറക്കല്ലിടല്‍…