നവ ഉദാരവൽക്കരണക്കാല ഗാർമെൻ്റ് വ്യവസായ തന്ത്രങ്ങള്‍

    ടെക്‌സ്റ്റയില്‍/ഗാര്‍മെന്റ് വ്യവസായ മേഖലയിലെ സോഷ്യല്‍ കംപ്ലെയിന്‍സ് ഓഡിറ്റിനെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഒരു പഠനം The Trade-Commerce Tactics in the…