ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയം ‘ചന്തമാർന്ന തടവറ’യിൽ

അശോക് ഗലോട്ട് – സച്ചിൻ പൈലറ്റ് അധികാരവടംവലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ  കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ എഴുതുന്നു കോടികൾ വാരിയെറിഞ്ഞ് ഭരണപക്ഷ എംഎൽമാരെ ‘പർച്ചേയ്സ്’…