അവധിക്കാല പരിശീലന കോഴ്‌സ്

8 മുതല്‍ 16 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉത്തമബാലകം എന്ന സൗജന്യ അവധിക്കാല പരിശീലന കളരി നടന്നു. പട്ടിക്കാട് രായിരത്ത് ഹെറിറ്റേജില്‍ നടന്ന കോഴ്‌സ് അന്തര്‍ദേശീയ കൃഷ്ണാവബോധ സംഘടനയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. മൃദംഗം, ജപം, ധ്യാനം, യോഗ, ഗീതാപഠനം, പ്രസംഗപാടവം, തുടങ്ങിയവയാണ് പരിശീലനം നല്‍കിയത്. മൂന്നു ദിന പരിശീലന കോഴ്‌സിന് ബലറാം കൃഷ്ണദാസ് നേതൃത്വം നല്‍കി.

Related Post

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ  മോദിഭരണ ചൊൽപ്പടിയിൽ

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ മോദിഭരണ ചൊൽപ്പടിയിൽ

അനവധി വരുമാന സ്രോതസുകളണ്ടായിട്ടും കടം വാങ്ങുന്നതിൽ കുറവൊട്ടും വരത്താത്ത കെടുകാര്യസ്ഥ ധന പരിപാലനത്തിലാണ് കേന്ദ്രം! അതേസമയം പരിമിതമായ വരുമാന സ്രോതസുകളുള്ള…