പോളണ്ടിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് പക്ഷേ ബലാറസിനെക്കുറിച്ച്…

  കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ   നാറ്റോയ്ക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമെതിരായ തന്ത്രപരമായ മേഖലയായിട്ടാണ് റഷ്യ ബലാറസിനെ കാണുന്നത്. ഇത് നിലനിറുത്തേണ്ടത് റഷ്യക്ക്…