കുടിയാന്‍മാര്‍ ഇപ്പോഴും കുടിയിറക്കു ഭീഷണിയില്‍

ഭൂപരിഷ്ക്കരണത്തിന് അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് പശ്ചാത്തലിൽ മാധ്യമം ആഴ്ചപതിപ്പ് പ്രസിദ്ധികരിച്ച എൻ്റെ ലേഖനം ‘കുടിയാന്മാർ കുടിയിറക്ക് ഭീഷണിയിൽ‘ ( page 26-29, 2020 ഫെബ്രുവരി…
ലോകം ചൈനയുടെ കടക്കെണിയിലാണ്

    ലോകബാങ്ക്,ഐഎംഎഫ്), എഡിബി തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിൽ അനുവർത്തിക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രത്തെ പൊളിച്ചെഴുതിയാണ് ചൈന തങ്ങളുടെ ധനമൂലധനം കടമായും…
സ്വന്തം മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ ഐക്യനാട്ടിലാണ്   പുതിയ  പ്രസിഡൻ്റ്

കമ്യൂണിസത്തിൻ്റെ പൊയ്മുഖമണിഞ്ഞ ചൈനയുടേതുപോലുള്ള ടെക്ക് മുതലാളിത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെ ഇനിയുള്ള കാലം പരമ്പരാഗത അമേരിക്കൻ മുതലാളിത്തത്തിന് മറികടക്കുക എളുപ്പമാകില്ല കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ…
കോൺഗ്രസ് കീഴോട്ട് തന്നെ… പക്ഷേ രാഹുലിനാകും…

കേരളം പോലുള്ള അപ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെയല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനിയും വാഴിക്കേണ്ടത്. ഉത്തേരന്ത്യൻ – ഹിന്ദി- ഹിന്ദു മേഖലയിൽ…
അമേരിക്കന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ദുര്‍ബ്ബലാവസ്ഥ

അമേരിക്കന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രക്രിയയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്  രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ തന്നെ –  എഡിറ്റർ കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ എഴുതുന്നു kk sreenivasn writes…