പള്ളിക്കണ്ടത്ത് നെഹ്രു അനുസ്മരണം

പള്ളിക്കണ്ടത്ത് നെഹ്രു അനുസ്മരണം

 

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിന്റെ 129ാം ജന്മദിനം പാണേഞ്ചരി മണ്ഡലം പള്ളിക്കണ്ടം ബൂത്ത്  കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആഘോഷിച്ചു.

പള്ളിക്കണ്ടം നെഹ്രു സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. ചടങ്ങിൽ ബൂത്ത് കമ്മറ്റി ബ്ലസൻ വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

 

Related Post

ഡ്രയനേജ്: റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമാകുമെന്നുറപ്പുണ്ടോ?

ഡ്രയനേജ്: റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമാകുമെന്നുറപ്പുണ്ടോ?

  തൃശൂർ: പീച്ചി – പട്ടിക്കാട് റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും പുരോഗമിക്കുന്ന ഡ്രയിനേജ് നിർമ്മാണം തീർത്തും അശാസ്ത്രീയം! ഡ്രയ്നേജ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിൽ…