പള്ളിക്കണ്ടത്ത് നെഹ്രു അനുസ്മരണം

പള്ളിക്കണ്ടത്ത് നെഹ്രു അനുസ്മരണം

 

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിന്റെ 129ാം ജന്മദിനം പാണേഞ്ചരി മണ്ഡലം പള്ളിക്കണ്ടം ബൂത്ത്  കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആഘോഷിച്ചു.

പള്ളിക്കണ്ടം നെഹ്രു സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. ചടങ്ങിൽ ബൂത്ത് കമ്മറ്റി ബ്ലസൻ വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

 

Related Post

ദേശീയപാത: തോട്ടപ്പടിയിൽ അപകടം

ദേശീയപാത: തോട്ടപ്പടിയിൽ അപകടം

ദേശീയപാത തോട്ടപ്പടിയിൽ ലോറി അപകടം. ഇന്ന് പുലർച്ച തോട്ടപ്പടി മേല്പാലത്തിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. മംഗലം ഡാമിൽ നിന്ന്‌ മണൽ കയറ്റി…