പള്ളിക്കണ്ടത്ത് നെഹ്രു അനുസ്മരണം

പള്ളിക്കണ്ടത്ത് നെഹ്രു അനുസ്മരണം

 

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിന്റെ 129ാം ജന്മദിനം പാണേഞ്ചരി മണ്ഡലം പള്ളിക്കണ്ടം ബൂത്ത്  കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആഘോഷിച്ചു.

പള്ളിക്കണ്ടം നെഹ്രു സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. ചടങ്ങിൽ ബൂത്ത് കമ്മറ്റി ബ്ലസൻ വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

 

Related Post

രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം

രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം

  കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ ഹൈന്ദവ ജനസഞ്ചയത്തെ ഹിന്ദുത്വയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയെന്ന ദൗത്യത്തിലാണ് സംഘപരിവാർ.  ഈ ദൗത്യത്തെ ചെറുക്കുവാൻ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള കോൺഗ്രസിനേയാകൂ.…