മുടിക്കോട് സ്കൂളിനായി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ

മുടിക്കോട് സ്കൂളിനായി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ

പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുടിക്കോട് മഹാത്മാ പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പീച്ചി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സഹായം. വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനമുൾപ്പെടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള സഹായ സഹകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അസോസിയേഷൻ വിദ്യാലയ പരിസരത്ത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി.

മുഖ്യ അധ്യാപിക ഷീല, അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ രാമചന്ദ്രൻ, സി ജോ മഞ്ഞക്കുന്ന്, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ടി വി ഫ്രാൻസിസ്, അൽ കാസിം, സുരേഷ് ഷോമേൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Related Post

വഴുക്കുംപാറ മേൽപ്പാലം വിള്ളൽ: കാരണക്കാർ ജനങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

വഴുക്കുംപാറ മേൽപ്പാലം വിള്ളൽ: കാരണക്കാർ ജനങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

  മണ്ണുത്തി – വടുക്കുംഞ്ചേരി ദേശീയപാത വഴുക്കുംപാറ അടിപ്പാത മേൽപ്പാലം ചെരിവില്ലാതെ നിർമ്മിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നതാണ്  വിള്ളലിന് കാരണമായതെന്നു് രാജ്യസഭയിൽ കേന്ദ്ര ഗതാഗത…