കൊറോണ വൈറസ് ‘ഉറവിടം’ അമേരിക്കൻ പണം

കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിയ്ക്കാൻ നിലവിൽ ബൗദ്ദിക സ്വത്താവകാശ ബാധ്യതയില്ലാത്ത മരുന്നു ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിൻ്റെ സാധ്യതയെ പോലും തെറ്റായ വിവര പട്ടികയിലുൾപ്പെടുത്തുന്ന ഗുഢാലോചനക്കാരുണ്ട്.…