ബഹിരകാശം തുറന്നുകൊടുക്കൽ: തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്തി

ബഹിരകാശം തുറന്നുകൊടുക്കൽ: തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്തി

ഹിരാകാശ മേഖല തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്ത് വൻ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രധാന മന്ത്രി മോദി. റെഡ് ഫോർട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പാതകയുർത്തി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി – എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട്.

ലോകം ഒരൊറ്റ കുടുംബമെ
ന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സങ്കല്പം. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും വികസനവും നേടാനുള്ള യാത്രയിൽ മാനവീകത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക ഊന്നൽ വേണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
“എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ സ്വപ്നം നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുമെന്നു. എൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ കഴിവിലും ആത്മവിശ്വാസത്തിലും എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. നാം ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാലത് നേടും വരും വിശ്രമിക്കരുത്”, മോദി കൂട്ടിചേർത്തു.

Related Post

രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം

രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം

  കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ ഹൈന്ദവ ജനസഞ്ചയത്തെ ഹിന്ദുത്വയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയെന്ന ദൗത്യത്തിലാണ് സംഘപരിവാർ.  ഈ ദൗത്യത്തെ ചെറുക്കുവാൻ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള കോൺഗ്രസിനേയാകൂ.…