ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങള്‍ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു

on 22 February 12 at 09:39 PM

പഞ്ചായത്തിലെ  വാര്‍ഡ്- 4-ലെ ചെട്ടിയാര്‍ കുളത്തിന്‌സമീപമുള്ള സ്ഥലം കയ്യേറി വീട് നിര്‍മ്മിച്ചവരെ പഞ്ചായത്ത് ഒഴിപ്പിച്ചു. ഒരേക്കറോളം പഞ്ചായത്ത് ഭൂമിയാണ് കയ്യേറിയിരുന്നത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികള്‍ക്കായാണ് അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങള്‍ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം. എം.പി., എം.എല്‍.എ, ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കുളം നവീകരിച്ച് നീന്തല്‍കുളം നിര്‍മ്മിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം പഞ്ചായത്ത് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടുള്ളവരെ ഒഴിപ്പിക്കുവാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുവാനാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം.

Related Post

രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം

രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം

  കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ ഹൈന്ദവ ജനസഞ്ചയത്തെ ഹിന്ദുത്വയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയെന്ന ദൗത്യത്തിലാണ് സംഘപരിവാർ.  ഈ ദൗത്യത്തെ ചെറുക്കുവാൻ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള കോൺഗ്രസിനേയാകൂ.…