മാസ്ക്ക് – സാനിറ്റയ്സർ  സർക്കാർ വില തിട്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന്

മാസ്ക്ക് – സാനിറ്റയ്സർ  സർക്കാർ വില തിട്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന്

ഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാസ്ക്കിനും സാനിറ്റയ്സറിനും വില തിട്ടപ്പെടുത്തി വിജ്ഞാപനമിറക്കുമെന്നു മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് തോപ്പേ.

കോവിഡ് ഡസ്റ്ററിന് ആദ്യം 4000 രൂപയായിരുന്നു. പിന്നീട് 2200 രൂപ. ഇപ്പോഴത് 1900 മായി കുറച്ചുവെന്ന് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു -എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട്.

മാസ്ക്കും സാനിറ്റയ്സറും അവശ്യ വസ്തുവിഭാഗത്തിലുൾപ്പെടു
ത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാ
രിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളിൽ യോഗം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഡോക്ടർമാരുടെ സുരക്ഷ മുഖ്യമാണ്. അവരെ കേന്ദ്ര ഇൻഷൂറ
ൻസ്  പരിധിയുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് – മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കോവിഡ് പോസ്റ്റീവ് കേസുകൾ 19 ശതമാനം. അത് 10 ശതമാനത്തിൽ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. സർക്കാർ – സ്വകാര്യ ഓഫീസുകൾ പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ലോക്കൽ തീവണ്ടി സർവ്വീസ് പുന:രാരംഭിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടു
ണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Related Post

മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയുടെ കോലം കത്തിച്ച് ഒല്ലൂക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി

മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയുടെ കോലം കത്തിച്ച് ഒല്ലൂക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി

നിയമസഭ കയ്യാങ്കളി കേസില്‍ വിചാരണ നേരിടുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഒല്ലൂക്കര മണ്ഡലം…