പട്ടിക്കാട് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ക്വിസ് മത്സരം ഡിസം. 4 ന്

പട്ടിക്കാട് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ക്വിസ് മത്സരം ഡിസം. 4 ന്

പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പട്ടിക്കാട് ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി  ക്വിസ് മത്സരം. “വൈഭവ്” എന്ന പേരിൽ ഡിസംബർ നാലിന് രാവിലെ 10 നാണ് മത്സരം.

രണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികളടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു ടീം. താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെ 9446066917 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് റജിസ്ട്രർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയിച്ചു.

Related Post

കടത്തിൽ കൂപ്പുക്കുത്തി അമേരിക്ക

കടത്തിൽ കൂപ്പുക്കുത്തി അമേരിക്ക

അമേരിക്കയുടെ   മൊത്തം പൊതു കടം ആദ്യമായി 34 ട്രില്യൺ ഡോളറെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. …