ഇസ്രായേൽ:  യുദ്ധം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്ക് കനത്ത ആഘാതം

രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കടുത്ത സാമ്പത്തിക കമ്മി (fiscal deficit) യിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം. പലസ്തീൻ ജനതയെ…