തരുൺ തേജ്‌പാൽ: ഒരു പത്രാധിപരുടെ പതനവും മുഖം ‘നഷ്ട’പ്പെട്ട പത്രപ്രവർത്തകയും

      തരുൺ തേജ്‌പാലെന്ന  മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അതികായകൻ നിശ്ശബ്ദതയുടെ തടവിൽ നിന്ന് മോചനമില്ലാതെ ഉഴലുകയാണ്. തേജ്‌പാലിൻ്റെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന്…