പോളണ്ടിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് പക്ഷേ ബലാറസിനെക്കുറിച്ച്…

  കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ “പോളണ്ടിനെകുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത്”- ഇത് ഒരു മലയാള സിനിമയിലെ ഡയലോഗ്. എന്നാൽ പോളണ്ടിന് തൊട്ടടുത്ത കിടക്കുന്ന…