റഷ്യ: പുടിൻ പിടിമുറുക്കി ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരം

മുൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് കുറ്റകൃത്യ വിചാരണകളിൽ നിന്ന് ആയുഷ്ക്കാല പരിരക്ഷ. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന വേളയിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ജീവിതകാലം ചെയ്യുന്ന ഏത്…
ഇനി കലാഷ്നികോവ് ഉടമ മുൻ റഷ്യൻ ഡെപ്യുട്ടി ഗതാഗത മന്ത്രി

മുൻ റഷ്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഗതാഗത മന്ത്രി ആയുധ നിർമാതാക്കളായ കലാഷ്നികോവിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കിയതായി കമ്പനി അറിയിച്ചതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്…
പോളണ്ടിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് പക്ഷേ ബലാറസിനെക്കുറിച്ച്…

  കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ “പോളണ്ടിനെകുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത്”- ഇത് ഒരു മലയാള സിനിമയിലെ ഡയലോഗ്. എന്നാൽ പോളണ്ടിന് തൊട്ടടുത്ത കിടക്കുന്ന…