പട്ടിക്കാട് സ്കൂൾ യശഃസ്സുയർത്തി ശോഭിക

പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പട്ടിക്കാട്  ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ശോഭിക എൻ.എസ് തൃശൂർ ജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും…

posted by സ്റ്റെഫിസൂസന്‍ കുരുവിള on on 18 June 11 at 08:51 AM സ്റ്റെഫിസൂസന്‍ കുരുവിള സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്…

posted by ഫ്രെഡി ഇഗ്നേഷ്യസ് ജിഎച്ച്എസ്എസ് പട്ടിക്കാട് on on 24 July 11 at 01:09 AM നാലില്‍…